• profesor de limba și literatura română la Liceul Vocațional Pedagogic ”N. Bolcaș”
  1. Cufărul cu povești se adresează copiilor din ciclul primar de învățământ oferindu-le posibilitateade a se apropia de cărți în joacă, într-un mediu relaxat, de a se identifica cu personajele întâlnite în cărțile citite.
  2. O lume într-o carte – se adresează copiilor din ciclul gimnazial propunându-le să descopere literatura lumii, să se apropie de lectură ca de o mare aventură.
  3. Lectură și scriere creativă – se adresează adolescenților și tinerilor care au deja o experiență de lectură și își doresc să împărtășască din experiența lor, să facă schimb de idei, să creeze sau să discute pe marginea cărților citite, sau de a se transforma ei înșiși în scriitori.

Toate cele trei ateliere își să dezvolte creativitatea, imaginația, gândirea critică, libertatea de exprimare, încrederea de sine, curiozitatea și abilitatea de a se exprima în public.

Scopul nostru este acela de a-l transforma pe copil într-un adevărat cosumator de lectură, conștient de valoarea și importanța cărții în desăvârșirea personalității lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în relaționarea cu lumea din jur, cu restul universului. Atelierele vizează încurajarea și afirmarea talentelor din rândul copiilor, cultivarea sensibilității față de frumos.