Arta creativă pentru preșcolari – În vederea dezvoltării imaginației creatoare în cadrul activităților artistico-plastice valorificăm cunoștințele acumulate prin activități diverse (aspecte ale naturii, viața socială, evenimente și sărbători). În cadrul activităților artistico-plastice și practice copiii au o paletă bogată de materiale pe care să le îmbine în realizarea spațiului artistic.
Activitățile de artă creativă constituie un mijloc de dinamizare și exprimare a vieții copilului, a achizițiilor sale intelectuale, afective, voliționale și motivaționale.
Motivația copilului pentru activitățile artistico-plastice și practice este nevoia de exprimare a propriilor trăiri, nevoia de a reda imaginea într-un mod artistic sau plăcerea de a povesti în imagini. Reprezentările plastice ale copilului evoluează treptat spre o redare cât mai realistă, alteori intervine imaginația creatoare și trece spre fabulație, spre ireal.